اعضای هیئت مدیره

 مهندس هانیه نوری نژاد
مهندس هانیه نوری نژاد
رئیس هیت مدیره
مهندس محمد علی جوهری
مهندس محمد علی جوهری
مدیر عامل
مهندس عاطفه بالسینی
مهندس عاطفه بالسینی
مدیر داخلی

مدیران

مهندس عادل ملکی
مهندس عادل ملکیمدیر مالی
مهندس عادل ملکی
مهندس عادل ملکیمدیر مالی


مهندس سیما نیک سیر
مهندس سیما نیک سیرمدیرپشتیبانی و تدارکات
مهندس سیما نیک سیر
مهندس سیما نیک سیرمدیرپشتیبانی و تدارکات


مهندس حمیدرضاقربانیان
مهندس حمیدرضاقربانیانمدیر انفورماتیک
مهندس حمیدرضاقربانیان
مهندس حمیدرضاقربانیانمدیر انفورماتیک


مهندس هانیه رنجبر
مهندس هانیه رنجبرمدیر فروش
مهندس هانیه رنجبر
مهندس هانیه رنجبرمدیر فروش


مهندس اکبرگوزلی
مهندس اکبرگوزلیمدیر تولید
مهندس اکبرگوزلی
مهندس اکبرگوزلیمدیر تولید


مهندس امیرپاری
مهندس امیرپاری<span class="sppb-person-designation sp-inline-editable-element" data-id="1646290598818" data-fieldname="designation" contenteditable="true">مهندس برق </span>
مهندس امیرپاری
مهندس امیرپاری<span class="sppb-person-designation sp-inline-editable-element" data-id="1646290598818" data-fieldname="designation" contenteditable="true">مهندس برق </span>


مهندس محمدرضا سجادی فر
مهندس محمدرضا سجادی فرمدیر فنی
مهندس محمدرضا سجادی فر
مهندس محمدرضا سجادی فرمدیر فنی


مهندس محسن بدرلو
مهندس محسن بدرلومدیر کنترل کیفیت
مهندس محسن بدرلو
مهندس محسن بدرلومدیر کنترل کیفیت


تمامی حقوق مادی ومعنوی وب سایت متعلق به شرکت یوتاب تهویه آریا میباشد.

آمارگیر وبلاگ